„Na raz”

„Na Raz” to początek, pierwszy rozdział naszej twórczości. W zamyśle jest to koncept-
album.
Pierwsza część płyty, szczególnie w warstwie tekstowej, opowiada o bliskich relacjach człowiek- człowiek, kobieta- mężczyzna. To miłość, lęk przed brakiem zrozumienia i samotnością.
Druga część mówi o relacjach społecznych, o naszej zależności od struktur społecznych, o wykluczeniu. Ludzka natura sprawia, że w naszej historii pewne zjawiska, problemy nieustannie się powtarzają. Jesteśmy jakby zaklęci w cyklach, zaczarowani.
Pierwszy i ostatni utwór to właściwie ta sama opowieść, tyle że przedstawiona jakby z dwóch perspektyw- mikro i makro wszechświata. Te same dylematy w przeszłości i przyszłości, lecz to samo pragnienie, by spotkać kogoś bliskiego.